Voorwaarden

Zijn er nog andere voorwaarden van belang? Bijvoorbeeld minimum leeftijd? In welke landen mag je komen? Wat is er inbegrepen?